Baśniowy konkurs

Za górami, za lasami....na BAŚNIOWY KONKURS nadszedł czas!!!
W każdym z nas jest baśniowy Książę i śpiąca Królewna – zabieramy Was i zapraszamy, abyście i Wy nas zabrali do baśniowego świata, w którym razem będziemy mogli spotkać miłość.
Zadanie konkursowe jest bardzo przyjemne – zanurz się w swoje emocje i zacznij marzyć, śnić, a może opowiedz sen, który wydarzył się naprawdę - „Napisz baśń o miłości” i wyślij na biuro@szampanitruskawki.pl do 14 marca do godziny 00:00.
Wyniki konkursu już 15 marca na naszym FB.

Nagrodą jest wejściówka na wyjątkowy magiczny warsztat Baśniowy Wieczór (http://www.womansattitude.pl/kursy.php) prowadzony przez znaną i kochaną Catherine z Womans Attitude już 18 marca o 18.00 w Szampan i Truskawki, gdzie dowiesz się  czy Śpiąca Królewna mogła wybudzić się ze snu niezależnie od tego, czy pocałuje ją Królewicz czy nie? Czy Tristan i Izolda rzeczywiście się kochali? Jak Czerwony Kapturek mógł uniknąć Złego Wilka i czy naprawdę tego chciał? I przede wszystkim - co mówi o Tobie Twoja osobista baśń miłosna? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy wspólnie na Baśniowych Wieczorach, gdzie będziesz miała okazję poznać swoją bajkę miłosną. W kobiecym gronie przyjrzymy się wszystkim "zaklęciom" w niej zawartym i innym "magicznym wpływom" sprawiając, że główna bohaterka będzie miała szansę uwolnić się od niechcianych elementów bajki i zacząć żyć spontanicznie i świadomie.

Chcesz otrzymywać więcej informacji o naszych konkursach – polub nasz fanpejdż :-) 

Regulamin konkursu:

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadają̨ca pełną zdolność do czynności prawnych), która w dniach od 26 lutego 2015 r. do 14 marca 2015 r. wyśle tekst, które jest  odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Napisz baśń o miłości”.  Adresem mailowym dedykowanym konkursowi jest: Biuro@szampanitruskawki.pl

2. Teksty można nadsyłać do 14 marca 2015 r. do godziny 00:00. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden tekst. Pod uwagę będzie brana pierwsza wiadomość.

3. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród uczestników konkursu, którzy wysłali maila z tekstem na adres Biuro@szampanitruskawki.pl. Subiektywna decyzja o laureacie konkursu pozostaje w gestii zespołu firmy Szampan i Truskawki.

4. Wiadomość mailowa, oprócz tekstu konkursowego, musi zawierać dane: imię, nazwisko uczestnika. Brak tych danych powoduje wykluczenie z konkursu.

5.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej 15 marca 2015 r. za pośrednictwem profilu Szampan i Truskawki, na FB. Nagroda zostanie wysłana drogą mailową – zaproszenie na warsztat „Baśniowy Wieczór” (http://www.womansattitude.pl/kursy.php) 19 marca.

7. Uczestnik konkursu wysyłając tekst wyraża zgodę na opublikowanie go w kanałach social media oraz na stronie Szampan i Truskawki.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

9. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

10. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 26 lutego 2015 r.