Ceny transferowe – zmiany w prawie w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany w przepisach zakresie cen transferowych, czyli cen, które obowiązują w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi. Wyjaśniamy, co się zmieni i w jaki sposób prawidłowo rozliczać się z podatku.

Nowe limity przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na nowe limity przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten ciąży na podatnikach, których dochody w ubiegłym roku przekroczą równowartość 2 mln euro. Jednocześnie podstawowy próg transakcji wynosi 50 tys. euro.

Dodatkowo zmianie ulega również wysokość progów przy sporządzaniu dokumentacji – od 1. stycznia 2019 roku będą opierać się one wyłącznie na wartości transakcji kontrolowanej. Limity ustalono na 10 tys. euro (dla rzeczowych aktywów obrotowych) i 2 tys. euro (dla aktywów niematerialnych).

Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące wartości transakcji

W ubiegłych latach bardzo wiele kontrowersji budziła kwestia tego, czy uwzględniana powinna być wartość transakcji NETTO czy BRUTTO. Ponieważ przepisy nie regulowały tego wprost, podatnicy skłaniali się często przy kwotach NETTO, podczas gdy organy podatkowe stosowały odmienną interpretację. Obecnie przepisy zostały doprecyzowane: podmioty zobowiązane powinny obliczać wartość transakcji przyjmując kwoty NETTO, bez uwzględnienia podatku.

Ceny transferowe – zmiany w zwolnieniach dokumentacyjnych

Zmiany w przepisach z 1 stycznia 2019 roku wprowadzają również szereg zwolnień w obowiązku prowadzenia dokumentacji. Dotyczą one wyłącznie przedsiębiorstw, które spełnią szereg określonych warunków, a przede wszystkim:

  • w danym roku podatkowym uzyskały dochód (ze zwolnienia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zanotowali stratę);
  • nie korzystają ze zwolnień z podatku dochodowego, na przykład w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Informacja o cenach transferowych od 2019 roku składana jest w formie elektronicznej – www.