Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, który pozwala podwyższyć świadczenie, które będzie wypłacane po ukończeniu 60 roku życia. Wprowadzone w 2019 roku cieszą się rosnącą popularnością. Czym dokładnie są i czy warto na nich oszczędzać?

W jaki sposób działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to program, do którego nie trzeba się zgłaszać. Każdy, kto ukończył 18 rok życia otrzymuje prywatny rachunek, który zasilany jest z trzech źródeł. Pierwszym z nich jest jednorazowa wpłata finansowana przez państwo. Drugim, finansowanie przez pracodawcę-chodzi tu o kwotę w wysokości 1,5% wynagrodzenia konkretnego pracownika. Trzecim źródłem finansowania jest sam pracownik, który jako kwotę bazową wpłaca na PPK 2% swojego wynagrodzenia.

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych zapisywany zostaje automatycznie każda osoba w wieku 18-55 lat. Program jest jednak całkowicie dobrowolny i w każdej chwili możemy się z niego wypisać. Aby tego dokonać, trzeba złożyć stosowną rezygnację w formie pisemnej. Osoby w wieku 55-60 lat mogą przystąpić do PPK, ale nie są zapisywaniu do programu automatycznie.

Ważną zaletą PPK jest fakt, że środki z programu mogą być dziedziczone. Pracownik ma również prawo do ich wypłaty przed 60 rokiem życia w sytuacji, gdy zechce przeznaczyć je na wkład własny na zakup mieszania.

Program obowiązkowy dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem obowiązkowym dla pracodawców. Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić każdego pracownika o rozpoczęciu uczestnictwa w PPK (https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html). To pracodawca jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadzić rachunki pracowników. Każdy przedsiębiorca w ramach PPK współpracuje  z Polskim Funduszem Rozwoju, który prowadzi szczegółową ewidencję i pełny system rozliczeń.

ppk

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na liście uczestników PPK muszą znaleźć się też osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich.

Aby  przygotować swoją firmę do utworzenia PPK, należy określić wielkość zatrudnienia oraz przygotować harmonogram wdrożeniowy. Kolejnym krokiem jest wybór instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programem. Po podpisaniu stosownej umowy możemy wprowadzać PPK do swojej firmy.