Dlaczego spółki decydują się na IPO?

Rozwój każdej spółki wymaga ciągłych inwestycji w rozwój technologiczny, czy też inwestycji mających na celu rozpocząć ekspansję na nowych rynkach. Sposobów na znalezienie inwestorów jest wiele, aczkolwiek mało który jest tak skuteczny jak dobrze przeprowadzone IPO.

IPO – co to znaczy?

Każdy początkujący inwestor prędzej, czy później spotka się z popularnym terminem IPO. Jak duża część terminologii związanej z finansami również akronim IPO wywodzi się z języka angielskiego (ang. Initial Public Offering) i oznacza nic innego, jak pierwszą ofertę publiczną.

Pierwsza oferta publiczna jest to sytuacja, w której spółka w wyniku debiutu na giełdzie papierów wartościowych po raz pierwszy decyduje się emisję akcji, które nabyć może każdy potencjalny inwestor. Aktualnie, jak wynika z polskiego prawa, aby móc mówić IPO akcje spółki muszą być udostępnione co najmniej 150 odrębnym podmiotom.

Jakie są cele debiutu?

W zasadzie za debiutem spółki na giełdzie może kryć się wiele czynników, aczkolwiek najważniejszym z nich jest chęć uzyskania przez właścicieli spółki środków finansowych, które mogą być przeznaczone na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Oczywiście należy pokreślić, że debiut nie zawsze oznacza zebranie środków finansowych, które mogłyby pokryć cele inwestycyjne.

Inną ważną przyczyną, dla której spółki decydują się na IPO jest chęć właścicieli, aby rozmyć ryzyko inwestycyjne na znacznie większą ilość podmiotów. Sprzedając udziały i wykorzystując napływowy kapitał pierwotni właściciele zmniejszą wysokość własnych kosztów, które musieliby ponieść w przypadku upadku lub niepomyślnego rozwoju spółki. Oczywiście to wciąż nie wszystkie przyczyny, dla których firmy decydują się na IPO – szczegóły programu.

Ostatnią przyczyną, która staje się coraz popularniejsza jest chęć spieniężenia inwestycji przez właścicieli spółki. Włożone pieniądze w rozwój firmy oraz wygenerowane zyski często nie mogą być łatwo „zabrane” bez utraty płynności finansowej spółki lub bez utrudnień w jej działaniu. W takiej sytuacji można zdecydować się na debiut na giełdzie, który pozwala właścicielowi na sprzedaż własnych akcji, co oznacza łatwe uzyskanie środków finansowych.

Niemniej jednak proces przygotowania spółki do debiutu może zająć wiele miesięcy. Jest to skomplikowany proces obejmujący m.in. wycenę spółki, uregulowanie księgowości i zarządzania zgodnie z zasadami giełdy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń ze strony KNF oraz przygotowanie tak ważnych dokumentów jak prospekt emisyjny. Z tego względu przygotowania do debiutu na giełdzie powinny być powierzone ekspertom.