Jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem?

W przedsiębiorstwach można się obecnie spotkać z procesem zarządzania ryzykiem. Tego rodzaju proces ma na celu określenie takich sposobów postępowania, które będą kontrolować poziomy ryzyka w organizacji.

Zarządzanie ryzykiem

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO 31000) opracowała standardy zarządzania ryzykiem i opisała je w odpowiednich dokumentach. Znormalizowanie takich sposobów ma umożliwić każdemu przedsiębiorstwu właściwie poradzenie sobie z obecnymi albo przyszłymi problemami. Co ważne, takie standardy mogą pomóc każdej organizacji, niezależnie od jej branży, zakresu podejmowania decyzji czy etapu, na jakim się właśnie znajduje. Zarządzając ryzykiem każde przedsiębiorstwo musi zawsze brać pod uwagę różne elementy, jakie wpływają na działalność biznesową. Są to te elementy, które mają źródła w krajowej gospodarce, ale również te związane z sytuacją na świecie.

Jak wyglądają etapy zarządzania ryzykiem?

Tego rodzaju działania są w przedsiębiorstwie podejmowane w oparciu o wiele czynników. Każdy proces zarządzania ryzykiem dzieli się zaś na szczegółowe zadania – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/zarzadzanie-ryzykiem.html . Ich najpopularniejszy podział, to ten dzielący je na cztery etapy:

  1. Identyfikacja ryzyka. Podstawą do planowania dalszych działań staje się rozpoznanie przyczyny i rodzaju problemu.
  2. Pomiar i analiza ryzyka. Sprawdzane jest tutaj prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Przewiduje się również ewentualne, późniejsze konsekwencje.
  3. Sterowania ryzykiem i dobieranie najbardziej odpowiednich metod do jego ewentualnej redukcji.
  4. Monitorowanie i kontrola ryzyka. Na tym etapie sprawdzane jest to, czy podjęte wcześniej działania są skuteczne, to znaczy czy wprowadzają np. właściwe poprawki.

Każdy etap zarządzania ryzykiem jest procesem bardzo złożonym. W zależności od zastosowanych strategii, wykorzystuje się w nich odpowiednie techniki do określania oraz charakterystyki poszczególnych elementów. Przykładowo, w pierwszym etapie (identyfikacji ryzyka) stosuje się burzę mózgów i wywiady, a kolejny (pomiar ryzyka) to już stosowanie odpowiednich wzorów i skal do obliczania i określania poziomu zagrożenia.