Najważniejsze różnice pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym

Audyt kojarzy się zwykle z szeroko zakrojoną kontrolą, na przykład w dziale finansowym firmy, podczas której wszyscy pracownicy dosłownie truchleją ze strachu. Chyba nikt nie lubię być kontrolowany, nie czuje się komfortowo, gdy jego praca jest brana pod lupę. Warto jednak na audyty spojrzeć trochę inaczej, widząc w nich szansę na lepszy rozwój organizacji i szybszą realizację jej nadrzędnych celów.

Audyty wewnętrzne

Jedną z form kontroli są organizowane regularnie i dosyć często audyty wewnętrzne. Co do zasady są one prowadzone przez komórkę kontrolną działającą wewnątrz organizacji. Jej pracownicy skupiają się nie tylko na analizowaniu przeszłości i wyciąganiu ewentualnych błędów i braków, ale też na szacowanie ryzyka co do przyszłych działań firmy. Jeżeli w taki sposób rozumie się to całe zjawisko, z łatwością można dostrzec wiele potencjalnych korzyści płynących z regularnego analizowania. Audytorzy pozwalają określić prawidłowy kierunek rozwoju, dają wskazówki dotyczące ewentualnych błędów. Muszą naprawdę bardzo dobrze znać organizację od środka. To najczęściej pracujący tam od lat ludzie, którzy nie są kimś przypadkowym szukającym dziury w całym. Tak rozumiane kontrole warto robić regularnie. Ma ona głęboki sens i może prowadzić do szybszego rozwoju firmy.

Audyt zewnętrzny

Kontrola może być też prowadzona przez pracowników z zewnątrz, którzy na określony czas dosłownie wchodzą w szeregi firmy i bardzo skrupulatnie badają wszelkiej dokumentacje związane z pracą danego działu. To może dotyczyć na przykład finansów, ale wcale nie musi. W ostatnim czasie często badanym obszarem jest między innymi przestrzeganie przepisów RODO. Kontrolerzy z zewnątrz pewnością nie znają firmy czy organizacji tak dokładnie, bo są kimś z zewnątrz, kto bada pewne procesy zachodzące w firmie czy sposób przestrzegania pewnych przepisów prawa. Są nastawienie na wyłapywanie błędów, które następnie zostaną opisane w formie raportu. Niestety po tego typu kontrolach firma czy organizacja może mieć nałożone kary finansowe. To zdecydowanie bardziej stresująca dla wszystkich sytuacjach.

Więcej o audycie na stronie www.pwc.pl