Obowiązki CFO wobec Urzędów

Z pewnością stanowisko dyrektora finansów to jedna z najbardziej wymagających pozycji w firmie. W ostatniej dekadzie obserwuje się znaczący wzrost kompetencji CFO, przy równoczesnym zwiększaniu zakresu obowiązków. Oznacza to, że współcześnie żadna większa firma nie może prawidłowo funkcjonować bez ciężkiej pracy dyrektora finansowego. Jakie ma on obowiązki?

Obowiązki nie tylko wobec pracodawcy

Niegdyś dyrektor finansowy posiadał ściśle określony katalog zadań oraz kompetencji. Był on odpowiedzialny przede wszystkim za nadzór nad fakturami, prowadzenie księgowości oraz za kontakt z bankami oraz organami podatkowymi. Niemniej jednak w ostatnich latach przeciętny CFO w dużej firmie stał się kluczową osobą odpowiedzialną za kontakt z urzędami – pwc.pl/pl/cfo-compass.html.

Szacuje się, że w Polsce w ostatnich latach przeciętny dyrektor finansowy był zobowiązany do stworzenia oraz dostarczenia blisko 300 różnych sprawozdań, które przedkładane były w 12 organach państwowych. Co ważne, dyrektor jest również odpowiedzialny za wszelkie niedociągnięcia w tejże materii. Przykładowo w roku 2019 CFO był zobowiązany do wysłania około:

  • 80 sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego,
  • 80 sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • 80 sprawozdań do Urzędu Skarbowego,
  • 50 sprawozdań do PFORN-u,

Oraz mniejszej ilości sprawozdań m.in. do:

  • Izby celnej,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadmiar obowiązków CFO

Oczywiście bezpośrednio przyczynia się to do nadmiaru obowiązków przeciętnego dyrektora finansowego w dużej firmie. Dobrym przykładem, który ilustruje ogrom czasu poświęcony na sprawy urzędowe jest Urząd Skarbowy. W przypadku oskarżenia firmy przez US o zaniżanie składki podatkowej CFO musi dochodzić swojej racji w sądzie średnio przez czas 4.5 roku. W międzyczasie musi mieć dostęp do pełnej dokumentacji poświadczającej jego racje.

W praktyce oznacza to, że przeciętny dyrektor finansowy musi doskonale znać prawo podatkowe aktualnie obejmujące blisko 7 tysięcy maszynopisu. Równocześnie przepisy są przepełnione dziesiątkami luk (tylko w 2016 roku ograny skarbowe wydały ponad 33 tys. indywidualnych decyzji) oraz regularnie nowelizowane (blisko 140 razy od 1990 r.).

Należy również zwrócić uwagę, że przy poziomie 80 sprawozdań rocznie, tylko w przypadku US dyrektor jest zobowiązany do wysyłania raportu co tydzień….Ponadto nagminnie zdarza się, że poszczególne urzędy wymagają dokładnie takich samych danych. Niestety główną przyczyną takiego staniu rzeczy jest brak dostatecznego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami.