Postępowanie podatkowe a książka kontroli – co trzeba wiedzieć?

Kontrola ze strony organów jak powszechnie wiadomo nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Postępowanie podatkowe wielu podatnikom kojarzy się przede wszystkim z chęcią nałożenia stosownych kar. W określonych przepisach prawa znajdują się stosowne obowiązki, które muszą przestrzegać podatnicy. Jednym z obowiązków jest prowadzenie książki kontroli w przedsiębiorstwie, która dokładnie zostanie opisana w niniejszym artykule.

Czy książka jest obowiązkowa przy postępowaniu podatkowym?

Zgodnie z ustawą Prawa przedsiębiorców wszyscy podatnicy mają obowiązek prowadzenia książki kontroli, upoważnień i protokołów kontroli. Książka ta powinna być rzetelnie prowadzona i przechowywana w siedzibie firmy. Pamiętać należy także o tym, że książka kontroli w przedsiębiorstwie może być prowadzona w formie elektronicznej. Wszystkie dane prowadzone w formie elektronicznej muszą oczywiście znaleźć potwierdzenie w dokumentach, które przechowywane są przez przedsiębiorcę.

Obowiązek okazania książki podczas postępowania podatkowego

Jeżeli dojdzie do wszczęcia postępowania podatkowego, to przedsiębiorca ma oczywiście obowiązek okazania książki kontrolującemu. Zamiast oryginalnej książki, można przekazać kopię odpowiednich jej fragmentów. W przypadku wersji elektronicznej, można oczywiście przedstawić wydruk z systemu informatycznego. Niezbędne jest także odpowiednie poświadczenie, że przekazane dokumenty są zgodne z wpisem w oryginalnej książce kontroli. W ustawie Prawa przedsiębiorców znajdują się stosowne zapiski, które zwalniają podatników z okazania książki kontroli. Do sytuacji takiej dochodzi wtedy, gdy okazanie książki jest niemożliwe, ponieważ została ona udostępniona innej instytucji kontrolującej. W takiej sytuacji książkę kontroli należy dostarczyć do kontroli w terminie 3 dni od dnia, gdy zostanie ona nam zwrócona.

Postępowanie podatkowe bez książki – jakie kary?

Kary za brak ukazania książki kontroli w przedsiębiorstwie zawiera Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z aktualnymi przepisami podatnicy, którzy nie przedstawią książki narażeni są na grzywnę do 720 stawek dziennych. Jak powszechnie wiadomo stawka dzienna jest ustalana na bazie obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka dzienna nie może być mniejsza niż 1/30 część minimalnego wynagrodzenia, ani nie może przekraczać jej czterystukrotności. Pamiętać należy również o tym, że książka kontroli nie posiada żadnego określonego wzoru. Prawo podatkowe określa jedynie, które wpisy powinny być w niej zawarte. Więcej dowiesz się z artykułu https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/postepowania-podatkowe.html