Restrukturyzacja firmy – podstawowe założenia

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą (w skrajnych przypadkach) doprowadzić przedsiębiorstwo do znaczących problemów finansowych. W takiej sytuacji, aby uniknąć konieczności zadłużania się bądź ogłaszania upadłości, ustawodawca wprowadził instytucję restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja?

Jest to regulowany prawnie proces, podczas którego dochodzi do szeregu czynności, które mają pomóc w przetrwaniu kryzysu. Co istotne, ustawodawca starał się wypośrodkować interes przedsiębiorcy i zaspokojenie wierzycieli – a co za tym idzie, starano się stworzyć takie regulacje, które umożliwią zachowanie obydwu tych kwestii.

Działania w ramach restrukturyzacji mogą obejmować zmiany w aktywach, zarządzie (choć tego próbuje się uniknąć, o ile to możliwe) oraz strukturze firmy. Charakter tych działań bywa gwałtowny, ale wynika on z przyczyn, dla których podejmuje się tego typu procedur: stanie firmy na granicy upadłości. Taka sytuacja wymaga szybkich akcji, które pozwolą na utrzymanie się na rynku.

Rodzaje restrukturyzacji

Wskazać można na trzy jej rodzaje, które są uzależnione m.in. od stopnia zadłużenia firmy, a także od tego, jakie są oczekiwania wobec działań restrukturyzacyjnych w jednostce. Pośród nich znajduje się typ:

  • dostosowawczy – nastawiony na bardzo szybkie efekty, najbardziej radykalny, cechujący się wysoką skutecznością podjętych działań;
  • naprawczy – nie obejmuje całości funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale jego poszczególne fragmenty, które są szczególnie problematyczne. W tym modelu restrukturyzacji chodzi o jak najszybsze przyniesienie „ulgi” finansowej firmie;
  • rozwojowy – takie działania podejmuje się zazwyczaj gdy firma jest wciąż wypłacalna, jednak blisko granicy, po przekroczeniu której nie będzie w stanie pokrywać swoich zobowiązań. Działania są długofalowe, a ich efekty są zazwyczaj zauważalne po kilku latach (jako przedział wskazuje się między 2 a 5 lat).

Wybór najlepszej formy restrukturyzacji jest uzależniony od kondycji finansowej firmy. Jeśli przedsiębiorstwo chce uniknąć długotrwałych działań sądowych, dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który uczestniczy w rozmowach pomiędzy firmą przechodzącą restrukturyzacją a wierzycielami. Konsultacje te mają na celu znalezienie konsensusu, dzięki któremu możliwe będzie uratowanie firmy i jednocześnie – zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Dokument stworzony na bazie tych konsultacji następnie jest zatwierdzany (lub odrzucany) przez sąd.