Restrukturyzacja firmy – podstawowe założenia

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą (w skrajnych przypadkach) doprowadzić przedsiębiorstwo do znaczących problemów finansowych. W takiej sytuacji, aby uniknąć konieczności zadłużania się bądź ogłaszania upadłości, ustawodawca wprowadził instytucję restrukturyzacji.

Read More