Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest podstawowym narzędziem komunikacji jednostek gospodarczych, takich jak przedsiębiorstwa, samorządy, banki, czy organizacje z Krajowym Rejestrem Sądowym i Urzędem Skarbowym. Aby jednak sprawozdanie takie mogło zostać przyjęte, musi spełniać pewne wymogi formalne i zawierać konkretne informacje.

Read More