Podatki pośrednie – podstawowe informacje

Zasadniczo, w teorii opodatkowania wyróżnia się dwa najważniejsze rodzaje obciążeń fiskalnych: bezpośrednie (w tym przede wszystkim podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych) oraz podatki pośrednie (VAT i akcyza). Czym charakteryzuje się ta druga grupa?

Read More